ĐĂNG KÝ THAM GIA EMPOWER YOUR LIFE 2021

Về Coach Hân

Về Coach Hana

Xin chào, tôi là Hana Đoàn Thị Hải Loan, Co-founder của UDOO – thương hiệu về Trí thông minh cảm xúc và là chương trình rèn luyện dài hạn đầu tiên ở Việt Nam và trên thế giới.

Xem chi tiết

Đang được quan tâm

CoachingEQExperience

Thoát khỏi sự kìm hãm: Sức mạnh của gọi tên cảm xúc

Khi lo lắng, tức giận hoặc buồn bã, bạn có ước mình có một cái nút thần kỳ để giúp bản thân bình tĩnh lại không? Xem nào, chúng tôi có một tin tốt dành cho bạn. Khoa học thần kinh gần đây đã chỉ ra một thuộc tính đáng chú ý của bộ não chúng ta không hẳn chỉ là một nút với chức năng xoa dịu thần kỳ…
Read more

Nổi bật hôm nay

Mọi người đang quan tâm

Đăng ký
Nhận chia sẻ mới nhất

Bài viết mới nhất

Thấu cảm và đồng cảm. Đâu là sự khác biệt?

Tăng thấu cảm

Chúng ta có đang được kết nối để thấu cảm?

Tăng thấu cảm

Chúng ta có đang được kết nối để thấu cảm?

Thấu cảm và đồng cảm. Đâu là sự khác biệt?

Chúng ta có đang được kết nối để thấu cảm?

Thấu cảm và đồng cảm. Đâu là sự khác biệt?

Tăng thấu cảm

Cách lãnh đạo thông qua sự thay đổi với trí tuệ cảm xúc

Chúng ta có đang được kết nối để thấu cảm?

Thấu cảm và đồng cảm. Đâu là sự khác biệt?

Chúng ta có đang được kết nối để thấu cảm?

Thấu cảm và đồng cảm. Đâu là sự khác biệt?

Tăng thấu cảm

4 bài kiểm tra Năng lực lãnh đạo của bạn

Chúng ta có đang được kết nối để thấu cảm?

Thấu cảm và đồng cảm. Đâu là sự khác biệt?